Фрідріх Ніцше

Es ist doch nicht genug, eine Sache zu beweisen, man muß die Menschen zu ihr auch noch verführen.
                                                            Friedrich Nietzsche, deutscher Philosoph

Фрідріх Вільгельм Ніцше (нім. Friedrich Wilhelm Nietzsche,) — відомий німецький мислитель, філософ, психолог і класичний філолог. Ф. Ніцше був вихідцем з Німеччини, але пізніше прийняв швейцарське громадянство. Будучи досить обдарованим, вже у 25 років отримав звання професора. Його праці носять тезовий, інколи-афористичний характер, а тому є досить суперечливими й не підлягають однозначному розумінню. В усякому разі слід відрізняти ідеї самого Ніцше від ідей та поглядів "ніцшеанців" - його палких прихильників, котрі, як звичайно, робили наголос на певних змістових акцентах думок Ф. Ніцше.

Коментарі

Популярні публікації