Що таке TestDaF?

      Навчання в Німеччині дуже привабливе для студентів із усіх куточків нашої планети. Мрії багатьох абітурієнтів з України також можуть стати реальністю, однак для цього їм буде необхідно успішно впоратись із мовним іспитом, який називають TestDaF (з німецької " Test Deutsch als Fremdsprache" - "Тест з німецької мови як іноземної" ) - міжнародний мовний екзамен з німецької мови, що відповідає рівням В 2,1 і С 1,2.  Він дозволяє охочим навчатися чи працювати в Німеччині, документально засвідчивши рівень своїх знань. Цей мовний іспит є обов'язковим для здачі всім іноземцям, які бажають розпочати навчання в вищих учбових закладах Німеччини. TestDaF складається з чотирьох блоків: перший - читання, за ним блок аудіювання, після чого перевіряється усна і письмова мова.


Здати даний іспит можна не тільки у ФРН, але й у рідній країні. 
Зазвичай, його проводять до шести разів на рік в спеціальних акредитованих центрах. Тест був створений ще в 1998 році  за спеціальним дорученням від німецької служби, що займається академічними обмінами. Якщо абітурієнт складе іспит TestDaF успішно, то в його сертифікаті з’являться позначки по кожній із частин іспиту. Оцінюють іспит за спеціальною трибальною шкалою від TDN3 до TDN5. У порівнянні з європейськими стандартами, найнижчий бал буде дорівнювати В2, а найбільш високий С1 і навіть вище. Як вважають експерти, якщо іспит був зданий на рівні TDN4 – цього більш, ніж достатньо для успішного вступу до університету Німеччини. Однак, скрізь є свої винятки. Деякі студенти, які бажають навчатися на медичних спеціальностях або ж на германістиці, повинні здати тест на більш високому рівні, а також вони повинні мати відмінний атестат про закінчення повної середньої освіти в рідній країні. Однак, існують і ті програми, для яких буде достатньо скласти іспит на самий мінімум, тобто TDN3 за всіма чотирма критеріями. Саме тому  бажано завчасно звернути увагу, які мінімальні бали потрібні в тому чи іншому університеті для вступу на бажану спеціальність.

Тривалість іспиту TestDaF 3 години 10 хвилин, не враховуючи часу на перерви, тривалість яких може змінюватись у різних центрах здачі.

Перший блок «Читання» триває 60 хвилин. За одну годину абітурієнт повинен впоратися з трьома завданнями, кожне з яких має свій рівень складності. Перше завдання є найбільш простим і полягає в тому, щоб для кожного студента, який потребує проходження практики, підібрати відповідний варіант з газети. Друге завдання полягає у вичитування тексту, а також у виборі правильних відповідей на питання з цього самого тексту – це відбувається за стандартною системою «multiple choice». Третє ж завдання вважається найбільш складним в першому блоці, тому що логіка його незвичайна. Абітурієнту необхідно вірно охарактеризувати ряд тверджень, які слідують прямо після прочитаного їм тексту. Йому потрібно визначити ці твердження як правильні, неправильні або ж ті, про які в тексті зовсім не йде мова. Зазвичай саме останні два завдання можуть викликати  плутанину, проте якщо добре підготуватися, то розібратися в них буде неважко.

Другим блоком є ​​«Аудіювання», відводиться всього 40 хвилин на його виконання. Цей блок також об’єднує декілька завдань. Першим завданням буде прослуховування діалогу, який стосується університетського життя. Це може бути, наприклад, діалог між учителем і студентом, де останній домовляється про проведення консультації. Другим уривком, зазвичай, є інтерв’ю експерта з питань освіти. Третьою частиною в блоці є наукова доповідь. Після того, як абітурієнт прослухав усі три уривки, йому необхідно буде в письмовій формі відповісти на питання. Деякі відповіді потрібно буде відзначати хрестиками, як правило, орфографічні помилки в цьому блоці не враховуються. Вся складність цього блоку полягає в тому, що прослуховувати уривки тексту дозволяється лише один раз і два рази, якщо мова йде про останній текст. Тому дуже важливо навчитися розпізнавати основну інформацію, а також встигати робити на чернетці позначки розбірливим почерком, адже другої спроби не буде.

Блок «Письмова мова» триває 65 хвилин. Година відводиться на роботу, а п’ять хвилин на те, щоб абітурієнт добре зрозумів суть завдання. В єдиному завданні є графік, який необхідно розібрати і письмово описати (робити це потрібно швидко, хвилин за 20, не більше). Після чого, залишається аргументовано написати свою позицію і припущення стосовно обговорюваної теми. Підготовка до TestDaF повинна обов’язково включати тренування логічно викладати свої думки і будувати структури тексту. Орфографія також має значення в цьому тесті, але не настільки важливе.

Останній блок «Усне мовлення» розрахований на виконання за півгодини. Всього необхідно впоратися з сімома завданнями, складність яких поступово збільшується. Одним із перших завдань може бути, наприклад, запис телефоном на спортивний гурток. Однак, одним із останніх завдань, може бути вже висловлення своєї думки щодо німецької міграційної політики. Але вся складність тексту навіть не в цьому, говорити необхідно буде не з викладачем або іншим студентом, а розповідати це все комп’ютеру. Необхідно чітко і виразно говорити в мікрофон, при цьому повністю концентруючи свою увагу на тесті, не відволікаючись на інших студентів, що також складають іспит. Якісна підготовка обов’язково повинна враховувати цей фактор.

Отож, любі друзі, основну інформацію ви отримали. Хотілося б ще наголосити та нагадати про те, що у нашому відділі ви маєте змогу взяти необхідну для підготовки літературу, а також відвідувати клуб німецької мови. Бажаємо успіхів та чекаємо з нетерпінням.

Джерело: https://studway.com.ua/testdaf/

Немає коментарів:

Опублікувати коментар